SYMBOLE RELIGII SŁOWIAŃSKIEJ

 

Głównymi symbolami w Rodzimym Kościele Polskim są: Światowid ze Zbrucza, Świętowit z Wolina i (jako szczególny wyraz ciągłości pogańskiej wiary na naszych ziemiach) Ręce Boga z Białej koło Łodzi. 

Przed symbolami religijnymi ~podobnie jak nasi praprzodkowie — obnażamy głowy i pochylamy je.Modląc się, jedną z dłoni składamy na sercu, a drugą na brzuchu– tak, jak uczą nas płaskorzeźby na słupie ze Zbrucza. 

Dotykając przedmiotów kultu —jak dawni Słowianie — mówimy zawsze: „to jest Twoje”.