SYMBOLE RELIGII SŁOWIAŃSKIEJ

 

    Głównymi symbolami w Rodzimym Kościele Polskim są: Światowid ze Zbrucza, Świętowit z Wolina i (jako szczególny wyraz ciągłości pogańskiej wiary na naszych ziemiach) Ręce Boga z Białej koło Łodzi.

    Przed symbolami religijnymi - podobnie jak nasi praprzodkowie - obnażamy głowy i pochylamy je. Modląc się, jedną z dłoni składamy na sercu, drugą na brzuchu - tak, jak uczą nas płaskorzeźby na słupie ze Zbrucza.

    Dotykając przedmiotów kultu - jak dawni Słowianie - mówimy zawsze: "to jest Twoje".