Kontakt


Skontaktuj się z nami bezpośrednio, lub użyj formularza kontaktowego.


Rodzimy Kościół Polski

ul. Targowa 73

skr. poczt.148

00-987 Warszawa 4

e-mail: rkp.org.pl(at)wp.pl
Konto:

Rodzimy Kościół Polski

PKO BP. SA Oddział I Końskie

IBAN: PL 14 1020 2629 0000 9102 0118 9752

Kod SWIFT: BPKOPLPW