kliknij deklarację, aby otworzyć wersję do wydrukowania w nowej karcie


Deklarację należy wysłać (koniecznie listem zwykłym) na adres 


Rodzimy Kościół Polski
FUP Piastów 1, skr.poczt. 34
ul. Powstańców Warszawy 1
05-817 Reguły


W razie chęci uzyskania potwierdzenia prosimy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem.
 


 


UWAGA! Dane podawane w ramach złożonych deklaracji przystąpienia są gromadzone przez związek wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
W żadnym wypadku nie są wykorzystywane w celach marketingowych ani nie są przekazywane żadnym innym, zewnętrznym podmiotom.


RODO


Do czego uprawnia:


Jakie dane gromadzimy?


W jakim celu dane są przetwarzane?