kliknij deklarację, aby otworzyć wersję do wydrukowania w nowej karcie


Deklarację należy wysłać (koniecznie listem zwykłym) na adres 


Rodzimy Kościół Polski
ul. Targowa 73
skr. poczt.148
00-987 Warszawa 4


W razie chęci uzyskania potwierdzenia prosimy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem.