kliknij deklarację, aby otworzyć wersję do wydrukowania w nowej karcie


Deklarację należy wysłać (koniecznie listem zwykłym) na adres 


Rodzimy Kościół Polski
ul. Targowa 73
skr. poczt.148
00-987 Warszawa 4


W razie chęci uzyskania potwierdzenia prosimy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem.
 


 


UWAGA! Dane podawane w ramach złożonych deklaracji przystąpienia są gromadzone przez związek wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
W żadnym wypadku nie są wykorzystywane w celach marketingowych ani nie są przekazywane żadnym innym, zewnętrznym podmiotom.


RODO


Do czego uprawnia:


Jakie dane gromadzimy?


W jakim celu dane są przetwarzane?